Persónuverndarstefna

Ný persónuverndarstefna VIRTUS er eftirfarandi:

Almennt

  • VIRTUS leggur áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptamanna sinna.
  • VIRTUS leggur áherslu á að vera farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin).
  • VIRTUS leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sér takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem félaginu ber að veita viðskiptamönnum.
  • VIRTUS leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptamenn og að sú vinnsla sé gerð á ábyrgan, öruggan eða löglegan hátt.
  • VIRTUS leggur áherslu á að allar upplýsingar um viðskiptamenn VIRTUS, sem þeir láta félaginu í té eða sem VIRTUS sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

Persónuupplýsingarnar

VIRTUS ábyrgist;

Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.

Að þegar deilt er persónuupplýsingum viðskiptamanna með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu, skuldbindur VIRTUS að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.

Að tryggja fullan trúnað þriðju aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.

Að viðskiptamenn VIRTUS séu eigendur að sínum eigin persónuupplýsingum og hafi einir aðgang að slíkum upplýsingum, ásamt tilnefndum starfmönnum VIRTUS.

Tölfræðilegar samantektir

VIRTUS áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins, til dæmis fyrir ársskýrslu VIRTUS, fréttabréf og á fundum á vegum félagsins.

Heimasíða VIRTUS

Á Heimasíðu (vefsvæði) VIRTUS, kann félagið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum persónugreinanlegum upplýsingum er safnað saman við slíka vinnslu.

Upplýsingar til 3. aðila

VIRTUS skuldbindur sig að ekki afhenda gögn um viðskiptamenn félagsins til þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni viðskiptamanns.

Bókhaldsgögn

Bókhaldsgögn VIRTUS eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaganna og laga um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast við lög þess efnis.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber VIRTUS enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu félagsins.

VIRTUS ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

VIRTUS áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu VIRTUS.

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu VIRTUS skaltu hafa samband skrifstofu félagsins á netfang; VIRTUS@VIRTUS.is

Traust og trúnaður er eitt af einkunnarorðum VIRTUS og leggur félagið mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra upplýsinga. Þ.m.t persónuupplýsinga, sem viðskiptamenn VIRTUS treysta félaginu fyrir í starfsemi sinni.


Samþykkt af stjórn VIRTUS þann 3. maí 2018

Hafa samband

Þjónustuver er opið 8-18 virka daga
Skipholt 50d, 105 Reykjavík